HKMA Committees and Members (2017-2018)

I.

STANDING committees 常設委員會


 

 


1.           

Advisory Committee on Communicable Diseases
傳染病顧問委員會


 

Chairman主席

:

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

Members 成員

:

Prof. CHAN Kay Sheung, Paul

陳基湘教授


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. HO King Man

何景文醫生


 

 

 

Prof. HO Pak Leung

何柏良教授


 

 

 

Prof. HUI Shu Cheong, David

許樹昌教授


 

 

 

Prof. HUNG Fan Ngai, Ivan

孔繁毅教授


 

 

 

Prof. KWAN K C, Joseph

關繼祖博士


 

 

 

Dr. LAI Kang Yiu

黎鏡堯醫生


 

 

 

Dr. LAI Sik To

黎錫滔醫生


 

 

 

Prof. LAM Tai Hing

林大慶教授


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Prof. LEE Shui Shan

李瑞山教授


 

 

 

Dr. PANG Hok Tuen

彭學端醫生


 

 

 

Dr. SETO Wing Hong

司徒永康醫生


 

 

 

Dr. SO Man Kit, Thomas

蘇文傑醫生


 

 

 

Dr. TSANGKay Yan

曾祈殷醫生


 

 

 

Dr. TSANG Tak Yin, Owen

曾德賢醫生


 

 

 

Dr. TSE Hung Hing, JP

謝鴻興醫生


 

 

 

Dr. WONG Chi Fong

王志方醫生


 

 

 

Dr. WONG Kai Hay, Howard

王啟熙獸醫


 

 

 

Dr. WONG Kee Lam

黃基林醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

Dr. YU C T, Samuel

俞宗岱博士


 

 

 

 

 


2.           

Advisory Committee on the Use of Psychoactive Agents
精神科藥物諮詢委員會


 

Chairman主席

:

Dr. WONG Yee Him, John

黃以謙醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Chung Yuk, Alvin

陳鍾煜醫生


 

 

 

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. CHAN Suen Ho, Mark

陳選豪醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Wai Him

張偉謙醫生


 

 

 

Dr. CHOW Chun Kwan, John

周振軍醫生


 

 

 

Dr. LAM Ming

林 明醫生


 

 

 

Dr. LEE Chun Kit, Tony

李俊傑醫生


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Dr. LO Chun Wai

勞振威醫生


 

 

 

Dr. TSANG Fan Kwong

曾繁光醫生


 

 

 

Dr. TSOI Lai To, Sammy

蔡乃滔醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


3.           

Annual Ball Committee
周年晚會籌備委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

:

Dr.YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. FAN Yar Yin, Constance

范雅賢醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

葉永玉醫生


 

 

 

Dr. LAW Yim Kwai

羅炎逵醫生


 

 

 

Dr. LOO King Fan, Steven

盧景勳醫生


 

 

 

Dr. LUK Yiu, Shiobhon

陸 嬈醫生


 

 

 

Dr. MOK Chui Yuk, Jennifer

莫翠玉醫生


 

 

 

Dr. PHANG Shu Sum

彭樹森醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. SO Yui Chi

蘇睿智醫生


 

 

 

Dr. TSANG Wing Hang, Janice

曾詠恆醫生


 

 

 

Dr. WAI Yuk Chun, Veronica

韋玉珍醫生


 

 

 

Dr. WONG Cheuk Kei, Kathy

黃卓琦醫生


 

 

 

Dr.YAU Chung Cheung, Thomas

邱宗祥醫生


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


4.           

Committee on Alcohol Control
強制性酒類包裝警告標籤委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生

 

 

 

Dr. SO Yui Chi

蘇睿智醫生

 

 

 

Dr. SHEA Tat Ming, Paul

佘達明醫生

 

Members 成員

:

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生

 

 

 

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生

 

 

 

Dr. CHOW Pak Chin, JP

周伯展醫生

 

 

 

Prof. LAM Tai Hing, BBS, JP

林大慶教授

 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生

 

 

 

Dr. MAK Sin Ping, BBS

麥倩屏醫生

 

 

 

Dr. WONG Yee Him, John

黃以謙醫生

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


5.           

Committee on Relationship with Patient Organizations
病人組織聯絡委員會


 

Chairman主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

Members 成員

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

 

 

Dr. Hon CHAN, Pierre

陳沛然醫生


 

 

 

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. IP Wing Yuk

葉永玉醫生


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. SIN Pui Yee, Helena

冼佩儀醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

 

 

 

 


6.           

Choir Committee
合唱團委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生

 

 

 

Dr. NG Yin Ming

吳彥明醫生

 

Members成員

Hon. Secretary

:

Dr. LEE Wai Tsun

李惠真醫生

 

 

Hon. Treasurer

:

Dr. CHONG King Yee

莊勁怡醫生

 

 

Social Convener

:

Dr. CHAN Yick Chun, Johnny

陳亦俊醫生

 

 

PublicRelation

:

Dr. TSUI Sin Yui Cindy

徐倩蕊醫生

 

 

 

 

Dr. Jessica LAW Yun Pui                      

羅欣珮醫生

 

 

Music Director

:

Mr. Francis MOK Yin Tsung

莫彥璁先生

 

 

Committee Members

:

Dr. KWOK Siu Kong

郭紹江醫生

 

 

 

 

Dr. WONG Kuo Jui

黃國瑞醫生

 

 

 

 

Dr. AU TatYan

歐達仁醫生

 

 

 

 

 7.           

The HKMA Community Network - Central Coordination Committee
香港醫學會社區網絡委員會中央協調工作小組


 

Central Co-ordinators
中央聯絡人

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr.YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

District Co-ordinators
分區聯絡人

 

 

 


 

Central, Western & Southern港島中西南區

:

Dr. YIK Ping Yin

易秉賢醫生


 

Hong Kong East 港島東

:

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

Kowloon City 九龍城

:

Dr. CHAN Man Chung, JP

陳文仲醫生


 

 

 

Dr. CHIN Chu Wah

錢柱華醫生


 

Kowloon East 九龍東

:

Dr. AU Ka Kui, Gary

區家駒醫生


 

Kowloon West九龍西

:

Dr. TONG Kai Sing

唐繼昇醫生


 

New Territories West 新界西
(Tin Shui Wai
天水圍 / Tuen Mun 屯門 / Yuen Long 元朗)

:

Dr. CHEUNG Kwok Wai, Alvin

張國威醫生


 

Shatin 沙田

:

Dr. FUNG Yee Leung, Wilson

馮宜亮醫生


 

Tai Po 大埔

:

Dr. CHIU Sik Ho, Bonba

趙錫河醫生


 

Yau Tsim Mong 油尖旺

:

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

 

 


8.           

Community Service Committee
社區服務委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

:

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor     

楊協和醫生


 

Members 成員

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

 

 

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. CHOW Pak Chin, JP

周伯展醫生


 

 

 

Dr. FUNG Tak Kwan, James

馮德焜醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

葉永玉醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生


 

 

 

Dr. WONG Yee Him, John

黃以謙醫生


 

 

 

Dr. YAM Chun Yin

任俊彥醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


8.1

Sub-Committee on Community Health Academy
「社區健康醫學堂」小組委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

Members成員

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

 

 

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. DAI Lok Kwan, David, JP

戴樂群醫生


 

 

 

Dr. LAM Kit Ying, Sandy

林潔瑩醫生


 

 

 

Dr. LAM See Yui, Joseph

林思睿醫生


 

 

 

Dr. LUK Yiu, Shiobhon

陸 嬈醫生


 

 

 

Dr. NGAN Sze Yuen, Silas

顏思遠醫生


 

 

 

Dr. TSANG Kin Lun

曾建倫醫生


 

 

 

Dr. TSE Tak Yin, Cyrus

謝得言醫生


 

 

 

Dr. WONG Chun Por, JP

王春波醫生


 

 

 

Dr. YIP Yuk Pang, Kenneth

葉玉鵬醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

Dr. YOUNG Ying Nam,Dominic

楊應南醫生


 

 

 

 

 


9.           

Complaints and Mediation Committee
投訴及調解委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

 

 

Dr. FUNG Tak Kwan, James

馮德焜醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生


 

 

 

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHENG Ngai Shing, Justin

鄭毅誠醫生


 

 

 

Dr. CHIU Shing Ping, James

趙承平醫生


 

 

 

Dr. CHOO Kah Lin

俞佳琳醫生


 

 

 

Dr. CHOW Pak Chin, JP

周伯展醫生


 

 

 

Dr. DAI Lok Kwan, David, JP

戴樂群醫生


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. POON Tak Lun

潘德鄰醫生


 

 

 

Dr. SHEA Tat Ming

佘達明醫生


 

 

 

Dr. TSANG Kin Lun

曾建倫醫生


 

 

 

Dr. WAI Ka Chung Abraham

衛家聰醫生


 

 

 

Dr. WONG Shou Pang, Alexander

王壽鵬醫生


 

 

 

Dr. WONG Yam Hong, Alfred

黃任匡醫生


 

 

 

Dr. WONG Yee Him, John

黃以謙醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


10.       

Continuing Medical Education (CME) Committee
持續醫學進修委員會


 

Chairman主席

:

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

 

 

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEE Ka Kui

李家駒醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. SIU Yui Pong, Gordon

蕭睿邦醫生


 

 

 

Dr. SO Yui Chi

蘇睿智醫生


 

 

 

Dr. WAI Yuk Chun, Veronica

韋玉珍醫生


 

 

 

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生


 

 

 

Dr. YAM Chun Yin

任俊彥醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


10.1

CME Accreditation Sub-Committee
持續醫學進修評審委員會


 

Chairperson 主席

:

Prof. YOUNG Tse Tse, Rosie

楊紫芝教授


 

Members 成員

:

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

 

 

Dr. FOO Kam So, Stephen

傅鑑蘇醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. LEE Kin Hung

李健鴻醫生


 

 

 

Dr. LI Siu Lung, Steven

李少隆醫生


 

 

 

 

 


10.2

CME Bulletin & Online Editorial Board
持續醫學進修專訊及網上版編輯委員會


 

Chief Editor 總編輯

:

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生


 

Members成員

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

 

 

Dr. CHAN Man Kam

陳文岩醫生


 

 

 

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. CHIU Shing Ping, James

趙承平醫生


 

 

 

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

 

 

Dr. CHU Kin Wah

朱建華醫生


 

 

 

Dr. FONG Chung Yan, Gardian

方頌恩醫生


 

 

 

Dr. FUNG Yee Leung, Wilson

馮宜亮醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. KONG Kam Fu, James

江金富醫生


 

 

 

Dr. KWOK Ka Ki

郭家麒醫生


 

 

 

Dr. KWOK Tin Fook

郭天福醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEE Ka Kui

李家駒醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. LI Siu Lung, Steven

李少隆醫生


 

 

 

Dr. LI Sum Wo, MH

李深和醫生


 

 

 

Dr. POON Tak Lun

潘德鄰醫生


 

 

 

Dr. TSANG Kin Lun

曾建倫醫生


 

 

 

Dr. TSE Hung Hing, JP

謝鴻興醫生


 

 

 

Dr. WONG Ka Chun

黃家進醫生


 

 

 

Dr. WONG Shou Pang, Alexander

王壽鵬醫生


 

 

 

Dr. WONG Wai Lun, Warren

黃煒倫醫生


 

 

 

Dr. YAM Chun Yin

任俊彥醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


11.3

CME Organizing Sub-Committee
持續醫學進修策劃委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

Members 成員

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. LI Sum Wo, MH

李深和醫生


 

 

 

Dr. TSANG Chiu Yee, Luke

曾昭義醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


11.4

CME IT Sub-Committee

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

 

 


11.       

Ethics Committee
醫務道德委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHOW Pak Chin, JP

周伯展醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. LI Sum Wo, MH

李深和醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. TSE Chun Yan

謝俊仁醫生


 

 

 

Dr. WONG Shou Pang, Alexander

王壽鵬醫生


 

 

 

Dr. YUEN Kar Ngai, Robert

阮嘉毅醫生


 

 

 

 

 


12.       

Finance Committee
財務委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

 

 


13.       

Health Education Committee
健康教育委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. SO Yui Chi

蘇睿智醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr.FU Kam Fung, Kenneth

傅錦葺憟


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. HONG Kam Fai, Jeffrey

康錦輝醫生


 

 

 

Dr. LAM Siu Keung

林兆強醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. NGAI, Bernard

倪夢弼醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. SHEA Tat Ming, Paul

佘達明醫生


 

 

 

Dr. TANG Shu On

鄧樹安醫生


 

 

 

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生


 

 

 

Dr. WONG Wai Hong, Bruce

黃惠康醫生


 

 

 

Dr. WONG Yee Him, John

黃以謙醫生


 

 

 

Dr. YU Cheong

俞 昌醫生


 

 

 

 

 


14.       

House Committee
會所管理委員會


 

Co-Chairpersons 聯席主席

:

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生


 

 

 

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

葉永玉醫生


 

Members 成員

:

Dr. HO Tze Kwan, Carmen

何紫筠醫生


 

 

 

Dr. WONG Ling Yuen

黃令婉醫生


 

 

 

Dr. WONG Shun Man, Irene

黃舜雯醫生


 

 

 

 

 


15.       

Information Technology Committee
資訊科技委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHONG Lap Chun

莊立村醫生


 

 

 

Dr. LO Man Wai, Lawrence

盧文偉醫生


 

 

 

Dr. SIU Yui Pong, Gordon

蕭睿邦醫生


 

 

 

Dr. TSANG Pak Ho

曾伯豪醫生


 

 

 

Dr. WONG Ka Ki, David

王家祺醫生


 

 

 

Dr. WONG Shu Kai, Golden

黃樹楷醫生


 

 

 

 

 


16.       

International Affairs Committee
國際事務委員會


 

Co-Chairmen聯席主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

 

 

Dr. YAM ChunYin

任俊彥醫生


 

Member 成員

:

Dr. AU YEUNG Kwok Leung

歐陽國樑醫生


 

 

 

Dr. CHAN Tin Sang, Augustine

覃天笙醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Chin Pang

張展鵬醫生


 

 

 

Dr. YU Cheong

  昌醫生


 

 

 

 

 


17.       

Liaison Committee
香港醫學會聯絡組


 

Chairman 主席

:

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. FU Kam Fung, Kenneth

傅錦葺憟


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. SIN Pui Yee, Helena

冼佩儀醫生


 

 

 

 

 


18.       

Management Committee on Medical Protection Scheme
醫療保障計劃管理委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫 生


 

 

 

 

 


19. 
Manpower Committee
人力事務委員會


Co-Chairmen聯 席主席 : Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


20.       

Membership Services Committee
會員服務委員會


 

Co-Chairmen 聯席主席

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. SO Yui Chi

蘇睿智醫生


 

 

 

Dr. TSE Hung Hing

謝鴻興醫生


 

 

 

Dr. WONG Bun Lap, Bernard

黃品立醫生


 

 

 

Dr. WONG Ming Ho, Edmond

王明葺憟


 

 

 

Miss AU Sui Man, Shermen

區瑞雯小姐


 

 

 

Mr. LEE Kong Ngai, Paul

李罡毅先生


 

 

 

Mr. WU Tai Dong

吳泰東先生


 

 

 

 

 


21.       

Newsletter Committee
會訊出版委員會


 

Editor 編輯

:

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

Deputy Editor 副編輯

:

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

 

 

Dr. CHOW Pak Chin, JP

周伯展醫生


 

 

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

Dr. LEE Fook Kay, Aaron

李福基醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Kay Tai, Franky

梁基泰醫生


 

 

 

Dr. LO Chi Fung, Ernie

羅智葺憟


 

 

 

Dr. SHEA Tat Ming, Paul

佘達明醫生


 

 

 

Dr. SIN Pui Yee, Helena

冼佩儀醫生


 

 

 

Dr. SO Yui Chi

蘇睿智醫生


 

 

 

Dr. TSE Hung Hing, JP

謝鴻興醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

 

 

 

 


22.       

Orchestra Committee
管弦樂團委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

Member 成員

:

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

 

 


23.       

Committee on Organ Donation Promotion
推廣器官捐贈委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

Members 成員 

:

Dr. CHAN Kit Sheung

陳潔霜醫生


 

 

 

Dr. CHAN Nim Tak, Douglas

陳念德醫生


 

 

 

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. CHENG Man Yung

鄭文容醫生


 

 

 

Dr. FU Kam Fung, Kenneth

傅錦葺憟


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. SIU Yui Pong, Gordon

蕭睿邦醫生


 

 

 

Dr. WONG Yam Hong

黃任匡醫生


 

 

 

 

 


24.       

Public Relations & Public Affairs Committee
公共關係及公共事務委員會


 

Co-Chairmen & Spokesmen

:

Dr. CHOI Kin

蔡 堅醫生


 

聯席主席及發言人

 

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

Members 成員

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

 

 

Dr. HO Hung Kwong, Duncan

何鴻光醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Chi Chiu

梁子超醫生


 

 

 

Dr. LO Chi Fung, Ernie

羅智葺憟


 

 

 

 

 


25.       

Recreational and Cultural Committee
康樂及文化委員會


 

Chairpersons 聯席主席

:

Dr. CHAN Yee Shing, Alvin

陳以誠醫生


 

 

 

Dr. HO Chung Ping, MH, JP

何仲平醫生


 

 

 

Dr. SIN Pui Yee, Helena

冼佩儀醫生


 

Members 成員

:

Dr. AU Yiu Kai

歐耀佳醫生


 

 

 

Dr. CHAN Man Kam

陳文岩醫生


 

 

 

Dr. CHENG Chi Man

鄭志文醫生


 

 

 

Dr. CHEUNG Hon Ming

張漢明醫生


 

 

 

Dr. CHIU Shing Ping, James

趙承平醫生


 

 

 

Dr. FUNG Tak Kwan, James

馮德焜醫生


 

 

 

Dr. LAI Bing Man, Raymond

黎炳民醫生


 

 

 

Dr. LAM Pui Yan, Joyce

林沛欣醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Kay Tai, Franky

梁基泰醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Yu Lung, Dexter

梁裕龍醫生


 

 

 

Dr. LI Sum Wo, MH

李深和醫生


 

 

 

Dr. PANG Lai Man, Amy

彭麗雯醫生


 

 

 

Dr. PHANG Shu Sum

彭樹森醫生


 

 

 

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

Dr. WONG Shou Pang, Alexander

王壽鵬醫生


 

 

 

Dr. YU, Cissy

余詩思醫生


 

 

 

 

 


 

Appreciation of Chinese Poetry Subcommittee


 

Chairman

:

Dr. CHAN Man Kam

陳文岩醫生


 

 

 

 

 


 

Cooking Subcommittee


 

Chairperson

:

Dr. YU, Cissy

余詩思醫生


 

 

 

 

 


 

Cultural Relics Subcommittee


 

Chairman

:

Dr. LEUNG Yu Lung, Dexter

梁裕龍醫生


 

 

 

 

 


 

Dancing Subcommittee


 

Convener

:

Dr. PHANG Shu Sum

彭樹森醫生


 

 

 

 

 


 

Gourmet Subcommittee


 

Co-chairmen

:

Dr. LEUNG Kay Tai, Franky

梁基泰醫生


 

 

 

Dr. LEUNG Yu Lung, Dexter

梁裕龍醫生


 

 

 

 

 


 

Karaoke and Social Singing Subcommittee


 

Chairman

:

Dr. PONG Chiu Fai, Jeffrey

龐朝輝醫生


 

 

 

 

 


 

Painting & Calligraphy Subcommittee


 

Convener

:

Dr. Peter NGAI

倪夢熊醫生


 

 

 

 

 


 

Photographic Subcommittee


 

Chairperson

:

Dr. PANG Lai Man, Amy

彭麗雯醫生


 

 

 

 

 


 

Current Affairs, Chinese History &Culture Subcommittee


 

Chairman

:

Dr. LAM Tzit Yuen, David

林哲玄醫生


 

 

 

 

 


 

Traditional Chinese Opera Subcommittee


 

Chairman

:

Dr. WONG Shou Pang, Alexander

王壽鵬醫生


 

 

 

 

 


26.       

Sports Committee
體育活動委員會


 

Co-Sports Captains
聯席隊長

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

 

 

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

葉永玉醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor    

楊協和醫生


 

Deputy Sports Captains
副隊長

:

Dr. CHIM, Stella

詹愷怡醫生


 

 

 

Dr. IP Man Ho

葉文浩醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chun Chun, Jane

楊珍珍醫生


 

Advisers 顧問

:

Dr. CHAN Che Keung, Anthony

陳自強醫生


 

 

 

Dr. KWAN Man Woo

關文護醫生


 

 

 

Dr. TSE Hung Hing, JP

謝鴻興醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Chiu Fat, Henry

楊超發醫生


 

Sports Subcommittees 體育活動小組


 

Badminton 羽毛球隊長

:

Dr. FUNG Ka Yan,Gabriel

馮嘉恩醫生


 

Basketball 籃球聯席隊長

:

Dr. BUT Yiu Kuen, David

畢耀權醫生


 

 

 

Dr. CHU Wai Ming

朱偉明醫生


 

Bridge 橋牌隊長

:

Dr. LAM Hon Shing

林漢城醫生


 

Cycling 單車隊長

:

Dr. MAK Siu King

麥肇敬醫生


 

Dragon Boat (Mens)
龍舟隊長

:

Dr. YAM Chun Yin, Abraham

任俊彥醫生


 

Dragon Boat (Ladies)
龍舟隊長

:

Dr. CHENG Po Yi, Priscilla

鄭寶儀醫生


 

Football 足球聯席隊長

:

Dr. CHAN Chi Wing,Timmy

陳智榮醫生


 

 

 

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

陳厚毅醫生


 

Golf 高爾夫球隊長

:

Dr. HOU Lee Tsun, Laurence

侯勵存醫生


 

Hiking Coordinator
遠足活動聯絡人

:

Dr. SIN Pui Yee, Helena

冼佩儀醫生


 

Power-lifting
健力
活動隊長

:

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

葉永玉醫生


 

Sailing 航海隊長

:

Dr. TSE Hung Hing, JP

謝鴻興醫生


 

Snooker 桌球隊長

:

Dr. KUNG, Gary

龔敬然醫生


 

Squash 壁球隊長

:

Dr. HO Yiu Wah

何耀華醫生


 

Table-Tennis 乒乓球隊長

:

Dr. KOO Hok Tin, Hilton

古學滇醫生


 

 

 

Dr. YEUNG Hip Wo, Victor

楊協和醫生


 

Tennis 網球隊長

:

Dr. CHIN Chu Wah

錢柱華醫生


 

 

 

Dr. YU Kim Hun, Derek

於劍鏗醫生


 

Tenpin Bowling
保齡球隊長

:

Dr. HUI Kin Leung, Edward

Dr. WONG Kwok Ho

許堅樑醫生

黃國豪醫生


 

Trailwalker 毅行者

:

Dr. CHOW Yuen Hon, Francis

周源瀚醫生


 

Volleyball排球聯席隊長

:

Dr. MAN Ka Yun

文家潤醫生


 

 

 

Dr. POON Sin Ting, Sandy

潘善婷醫生


 

War Game 野戰隊長

:

Dr. HUI Yat Ming, Johnson

許一鳴醫生


 

Swimming Gala Co-ordinator水運會聯絡人

:

Dr. IP Man Ho

葉文浩醫生


 

 

 

Dr. NG Tsui Lin, Ada

吳翠蓮醫生


 

Family Sports Day Organizing Committe家庭運動會籌備委員會

:

Dr. HUI Yat Ming, Johnson

許一鳴醫生


 

Student Co-ordinators 學生聯絡人

:

CHAN, Casey (CUHK)

YEUNG Yan Wang, Matthew (HKU)

陳潔思小姐

楊恩宏先生


 

 

 

 

 


 

Recreation and Sports Club for Hong Kong ProfessionalBodies Representatives
香港專業團體康體會代表

:

Dr. CHAN Hau Ngai, Kingsley

Dr. IP Wing Yuk, Josephine

Dr. YEUNG Hip Woo

陳厚毅醫生

葉永玉醫生

楊協和醫生


 

 


26.1

Family Sports Day Organizing Committee
家庭運動會籌備委員會


 

Chairman 主席

:

Dr. HUI Yat Ming, Johnson

許一鳴醫生


 

Members成員

: